Program Magazynowy

Integracja LoMag ze sklepem internetowym opartym na IdoSell

Program LoMag umożliwia wykonanie integracji ze sklepem internetowym opartym na platformie IdoSell. Za pomocą integracji można bezproblemowo przekazywać dane między bazami obu programów, co oszczędza dużo czasu i ułatwia magazynowanie i sprzedaż. Poniżej prezentujemy, jak przeprowadzić integrację ze sklepem online IdoSell.

1. Uruchomienie Integratora

Aby uruchomić program do integracji Integrator w systemie LoMag, należy przejść do menu Program i nacisnąć przycisk Integrator.

2. Dodanie integracji IdoSell

Następnym krokiem jest dodanie opcji integracji ze sklepem internetowym IdoSell. W tym celu należy zaznaczyć opcję IdoSell na liście Integruj LoMag z. Pojawią się dwie nowe zakładki, dzięki którym będzie można połączyć się z platformą IdoSell i wykonać synchronizację danych.

3. Dodawanie nowej integracji

Żeby dodać nową integrację ze sklepem IdoSell, konieczne jest naciśnięcie przycisku Kreator nowego połączenia w zakładce IdoSell w Integracji LoMag.

Integracja może być wykonana na dwa sposoby – przez token API albo przez login i hasło.

W przypadku integracji przez token API należy podać adres sklepu IdoSell, nazwę integracji, która będzie widoczna w programie LoMag oraz token API z platformy IdoSell.

W przypadku integracji przez login i hasło należy podać dane do integracji, adres sklepu IdoSell, nazwę integracji, która będzie widoczna w programie LoMag, login oraz hasło do sklepu.

LoMag pozwala na stworzenie wielu użytkowników posiadających osobne konta i klucze zależnie od zapotrzebowania.

4. Opcje synchronizacji

Program LoMag umożliwia w następnej kolejności dostosowanie parametrów integracji z platformą IdoSell. Dzięki temu można dobrać synchronizację danych do własnych potrzeb.

Do dostępnych opcji synchronizacji zaliczane są:

Aktualizuj ceny w IdoSell – ceny w programie LoMag przenoszone są do zintegrowanego sklepu. Istnieje możliwość synchronizowania cen detalicznych lub hurtowych.

Aktualizuj sztuki w IdoSell – stany magazynowe w programie LoMag przenoszone są do zintegrowanego sklepu. Dostępne są warianty:

Magazyn IdoSell – opcja pozwala na wybranie jednego z dostępnych magazynów w sklepie IdoSell oznaczonych jako M0, M1, M2.

Aktualizuj transakcje w aplikacji LoMag – w tym przypadku aplikacja pobiera informacje o zamówieniach składanych przez klientów w sklepie IdoSell i na tej podstawie można stworzyć dokument Zamówienia od odbiorcy. Istnieje możliwość ustawienia, z ilu ostatnich dni mają być pobierane zamówienia, wskazując je w okienku. Funkcja ta pozwala również na aktualizację statusów, przykładowo, gdy klient, który zrobił zakupy, opłacił towar.

Wykonuj synchronizację automatycznie co: – funkcja ta pozwala na włączenie lub wyłączenie automatycznej synchronizacji pomiędzy LoMag a IdoSell i określenie, jak często ma być ona przeprowadzana. Można ustawić interwały czasowe synchronizacji w przedziale od 5 minut do 24 godzin.

Należy pamiętać o tym, że synchronizacja będzie prowadzona automatycznie między programem LoMag a platformą IdoSell jedynie w sytuacji, gdy program Integrator będzie stale włączony na komputerze. Można zminimalizować go do tray’a, dzięki czemu nie będzie stale widoczny.

Dodaj brakujące towary do LoMag – jeśli w programie LoMag pojawi się nowy towar, jest on automatycznie dodawany do sklepu IdoSell. Przekazywanie towarów odbywa się nie tylko po uruchomieniu aplikacji, ale również w trakcie jej używania, gdy Integrator jest uruchomiony.

Identyfikacja towaru:

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia procesu integracji znaleźć można pod przyciskiem Pomoc.

Po zakończeniu konfiguracji integracji LoMag ze sklepem IdoSell należy nacisnąć na przycisk Zapisz i zastosuj ustawienia.

5. Rozpoczęcie synchronizacji

Aby rozpocząć wykonanie synchronizację, należy kliknąć na liście Integracja z: nazwę IdoSell.

Program LoMag pozwala następnie na skorzystanie z jednej z dwóch opcji:

Po wyborze odpowiedniej opcji rozpoczyna się proces synchronizacji między programem LoMag a sklepem internetowym IdoSell.

Postępy synchronizacji widać w wyświetlanym poniżej Dzienniku zdarzeń. W razie pojawienia się problemów z synchronizacją, zapisy w Dzienniku mogą być użyte do ich rozwiązania.

Po zakończeniu procesu program LoMag i sklep na platformie IdoSell są zsynchronizowane.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści