Program Magazynowy

Integracja LoMag ze sklepem internetowym opartym na WooCommerce (WordPress)

Program LoMag pozwala na przeprowadzenie integracji ze sklepem internetowym WooCommerce bazującym na platformie WordPress. Dzięki niej można łatwo i szybko przekazywać dane między bazami obu programów. Poniżej prezentujemy, jak przeprowadzić integrację ze sklepem online WooCommerce.

1. Uruchomienie Integratora

Aby uruchomić Integrator systemu LoMag, należy przejść do menu Program i nacisnąć przycisk Integrator. Otworzy się program do przeprowadzenia integracji.

2. Dodanie integracji WooCommerce

Kolejnym krokiem jest dodanie opcji integracji ze sklepem WooCommerce. W tym celu należy zaznaczyć opcję WooCommerce na liście Integruj LoMag z. Pojawią się dwie nowe zakładki, dzięki którym będzie można połączyć się z platformą WooCommerce i zsynchronizować dane.

3. Uzyskanie kluczy API do integracji

W następnej kolejności należy wygenerować klucze do integracji WooCommerce z LoMag. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w sklepie internetowym na platformie WordPress, przejść do zakładki WooCommerce, następnie Ustawienia, zakładka Zaawansowane oraz REST API. Klikamy następnie Dodaj klucz.

Otworzy się nowe okienko, w którym można wygenerować klucze. Należy podać szczegóły klucza, w tym jego opis (nazwę do identyfikacji klucza), użytkownika (właściciela klucza) oraz określić jego uprawnienia – Odczyt, Zapis lub Zapis/Odczyt. Następnie klikamy Wygeneruj klucz API.

Wygenerowane zostaną dwa klucze – klucz API i klucz prywatny, które posłużą do integracji z systemem LoMag.

3. Dodawanie nowej integracji

Żeby dodać nową integrację ze sklepem WooCommerce, konieczne jest naciśnięcie przycisku Kreator nowego połączenia w zakładce WooCommerce w Integracji LoMag.

W kolejnym okienku należy podać dane do integracji, w tym adres serwera WooCommerce, klucz klienta API i klucz prywatny API uzyskane z platformy WooCommerce oraz podać nazwę użytkownika w systemie Integrator. Po podaniu danych klikamy Zapisz.

Program LoMag pozwala na stworzenie wielu użytkowników posiadających własne klucze zależnie od potrzeb.

4. Opcje synchronizacji

W programie LoMag możliwe jest skorzystanie z szeregu opcji integracji z platformą WooCommerce. Dzięki temu można dopasować synchronizację danych do własnych potrzeb.

Zaliczane są do nich:

Aktualizuj ceny w WooCommerce – ceny ustalone w programie LoMag przenoszone są do zintegrowanego sklepu.

Aktualizuj sztuki w WooCommerce – stany magazynowe w programie LoMag przenoszone są do zintegrowanego sklepu. Dostępne są warianty:

Aktualizuj transakcje w aplikacji LoMag – program pobiera informacje o zamówieniach składanych przez klientów w sklepie i tworzy dokument Zamówienia od odbiorcy. Istnieje możliwość ustawienia, z ilu ostatnich dni mają być pobierane zamówienia. Funkcja ta pozwala również na aktualizację statusów, na przykład, gdy klient opłaci towar.

Wykonuj synchronizację automatycznie co: – funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznej synchronizacji i określenie, jak często ma być ona przeprowadzana. Można wybrać interwały od 5 minut do 24 godzin.

Należy pamiętać o tym, że synchronizacja automatyczna będzie przeprowadzana automatycznie między programem LoMag a platformą WooCommerce tylko wtedy, gdy program Integrator będzie włączony na komputerze. Można zminimalizować go do tray’a, aby nie był stale widoczny.

Dodaj brakujące towary do LoMag – jeśli pojawi się nowy towar w aplikacji LoMag, jest on automatycznie dodawany do sklepu. Przekazywanie towarów odbywa się nie tylko po uruchomieniu aplikacji, ale również w trakcie jej używania przy automatycznej aktualizacji.

Dodaj brakujące towary do WooCommerce – jeśli pojawi się nowy towar w sklepie WooCommerce, jest on automatycznie dodawany do aplikacji LoMag. Towary również przekazywane są w trakcie korzystania z aplikacji.

Identyfikacja towaru:

Dodatkowe informacje dotyczące integracji znaleźć można pod przyciskiem Pomoc.

Po zakończeniu konfiguracji integracji LoMag należy nacisnąć na przycisk Zapisz i zastosuj ustawienia.

5. Rozpoczęcie synchronizacji

Aby rozpocząć synchronizację, należy na liście Integracja z: kliknąć nazwę WooCommerce.

Program LoMag pozwala następnie na wybór jednej z dwóch opcji:

Po wyborze odpowiedniej opcji rozpoczyna się proces synchronizacji między programem LoMag a sklepem WooCommerce.

Następnie można śledzić postęp synchronizacji w Dzienniku zdarzeń. W razie pojawienia się problemów z synchronizacją, informacje z Dziennika mogą posłużyć do ich rozwiązania. Prosimy wówczas o kontakt z danymi, aby rozwiązać problemy.

Po zakończeniu procesu system magazynowy LoMag i sklep na platformie WooCommerce są zsynchronizowane.


Instrukcje wdrożeniowe do LoMagInne instrukcje tematyczne - spis treści