Warunki dostawy i zwrotów towarów

I. Dostawa towaru

Przesyłki są wysyłane w ciągu 2 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. Zwykle nadanie następuje tego samego dnia, którego została zaksięgowana płatność.

Wszystkie przesyłki nadajemy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Paczki są bardzo dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem i ubezpieczone na pełną kwotę swojej wartości.

Możliwy jest również odbiór osobisty zamówienia w sklepie (prosimy o kontakt przed odbiorem). Nie naliczamy wtedy żadnych dodatkowych kosztów do ceny produktu.

II. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. - otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych,
  2. - świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. - treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym np. licencje elektroniczne na oprogramowanie,
  4. - materiały eksploatacyjne
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 5. Zwroty wpłat za zakupione towary odbywają się tylko w ramach przelewów bankowych. Zwrotowi nie podlegają prowizje pośredników płatności elektronicznych. Na życzenie klienta zwrot może być skierowany do banku operującego poza granicami Polski, jednak ewentualne prowizje z tytułu takiego przelewu obciążają kupującego.
 6. Sklep LoMag nie stosuje polityki towarów zastępczych.

III. Zwrot/wymiana towaru przez podmioty gospodarcze

 1. Firmy mogą wymienić zakupiony towar na inny w ciągu 14 dni od zakupu. Warunkiem przyjęcia w rozliczeniu zwracanego towaru jest jego nienaruszony stan. Wymieniane urządzenie nie może być w żaden sposób używane, a materiały eksploatacyjne nie mogą mieć naruszonych owijek/oklejek/plomb.
 2. Firmy mogą zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty zakupu, z 15% potrąceniem jego wartości. Warunkiem przyjęcia zwracanego towaru jest jego nienaruszony stan. Zwracane urządzenie nie może być w żaden sposób używane, a zwracane materiały eksploatacyjne nie mogą mieć naruszonych owijek/oklejek/plomb.
 3. Klucze licencyjne nie podlegają zwrotowi, gdyż są przypisane wskazanemu w zamówieniu Klientowi.
 4. Okres 14 dni jest liczony od daty wystawienia faktury do daty dostarczenia zwracanego towaru.

IV. Procedura zwrotu towaru

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie możesz przesłać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lomag.pl

Przesyłki zawierające zwracany towar należy kierować na adres siedziby firmy (jak niżej):

LONGINT
Wykładowa 17a
51-520 Wrocław

Do przesyłki prosimy koniecznie załączać pismo z informacjami o zwrocie, danymi kontaktowymi oraz numerem konta na który dokonany będzie zwrot środków

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

https://www.lomag.pl/download/Odstapienie-od-umowy.doc